Nova vozila za policiju i vatrogasce

20.02.2020.

Nova vozila za policiju i vatrogasce

Kompanija RAYAN je 2019 godine uradila nadogradnju na 60 vozila koja su isporučena Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije.


Nadogradnje su rađene u različitim konfiguracijama i nivoima opremanja, a sve prema specijalnim zahtevima koji su dati od strane pojedinih sektora i jedinica Ministarstva, za koje su vozila rađena.


Posao nadogradnje je urađen u roku od 75 dana za sva vozila, što pokazuje spremnost kompanije da u vrlo kratkom roku može odraditi vrlo zahtevne i obimne poslove .